Poskytované službyzasedaci-mistnost

     1. Poskytnutí sídla společnosti
     2. Poskytnutí korespondenční adresy společnosti
     3. Doplňkové služby

 

1. Poskytnutí sídla společnosti

Naše společnost poskytuje službu jejíž podstatou je zajištění sídla pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající v České republice, zřízené podle českého právního řádu. Nad rámec tuto službu poskytujeme také zahraničním právnickým a fyzickým osobám bez omezení země původu.

Pro klienta, který se rozhodne pro spolupráci s naší společností zajistíme nezbytný souhlas s umístěním sídla/místa podnikání ve smyslu příslušných ustanovení dotčených právních předpisů. Dále poskytujeme asistenci s provedením zápisu sídla do příslušného veřejného rejstříku.

Sídlo vaší společnosti/místo podnikání pak bude umístěna na prestižní adrese Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00. Jedná se o jednu z „nejlepších“ adres v Praze.

Kromě toho, že se jedná o jednu z „nejlepších“ adres v Praze, tak nabízíme nejlevnější cenu. Podívejte se sami.

 

2. Poskytnutí korespondenční adresy společnosti

Pro klienty, kteří nepotřebují umístit v našich prostorách sídlo společnosti/místo podnikání nabízíme možnost zřízení korespondenční adresy, tedy kontaktního místa pro přijímání pošty. Při poskytnutí této služby plníme v zásadě funkci odběrního místa pro poštu a dále přeposílání dle pokynů klienta na určené místo.

 

3. Doplňkové služby

Informace ohledně došlé pošty se zasílá na email: Tato služba zahrnuje převzetí veškeré korespondence (v případě zásilek do vlastních rukou pouze výzvu k převzetí) a v den přijetí zásilky okamžité zaslání informace o převzetí prostřednictvím e-mailu. Klient je tak ihned informován o tom, že mu do sídla přišla pošta s označením, zda-li se jedná o poštu obyčejnou případně určenou do vlastních rukou.

Informace ohledně došlé pošty se zasílá formou sms: Tato služba zahrnuje převzetí veškeré korespondence (v případě zásilek do vlastních rukou pouze výzvy k převzetí) a v den přijetí zásilky okamžité zaslání informace o převzetí prostřednictvím sms zprávy. Klient je tak ihned informován o tom, že mu do sídla přišla pošta s označením, zda-li se jedná o poštu obyčejnou případně určenou do vlastních rukou.

Klientský systém, datový trezor

Přeposílání pošty: Tato služba zahrnuje převzetí veškeré korespondence (v případě zásilek do vlastních rukou pouze výzvy k převzetí) a následné přeposlaní převzaté pošty na vámi zvolenou adresu. Odměna za tuto službu je stanovena paušálně s tím, že kromě této paušální odměny je 1x za 3 měsíce realizována fakturace skutečných nákladů vynaložených na poštovné na vámi zvolenou adresu.

Kontakt, komunikace s orgány státní správy případní třetími osobami: V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb za účelem splnění všech povinností vyplývajících z právních předpisů týkajících se podnikatelů, nabízíme bezplatnou službu, spočívající v realizaci kontaktu našeho pracovníka se zástupcem orgánu státní správy případně samosprávy nebo třetí osoby, která se dostaví do sídla společnosti a bude žádat informace o vás, vaší společnosti. Na základě plné moci, kterou stačí vytisknout, podepsat a zaslat na naši adresu, vykoná náš pracovník kontakt s příslušnou osobou, která se do sídla dostaví, převezme kontakt pro vás, který vám zašle emailem, a potvrdí existenci sídla vaší společnosti na naší adrese.

Pronájem zasedací místnosti: Svým klientům pro realizaci obchodních schůzek případně realizaci kontrol ze strany finančního úřadu nebo jiných orgánů státní správy nabízíme pronájem zasedací místnosti za velmi nízké ceny.

Zasedací místnost k pronájmu v Praze


Adresa k dipozici

Kde budete mít sídlo firmy, když využijete naši nabídku? Uvidíte zde.

Proč mít sídlo v Praze

Sídlo v hlavním městě na lukrativní adrese zvýší prestiž Vaší firmě. Může být pro Vás chytrým řešením, ať už máte firmu novou a potřebujete jí vytvořit dobrý první dojem, nebo máte společnost zaběhlou, ale sídlo byste rádi měli na exkluzivním místě.

Sídlo bez limitu +420 608 067 888 info@sidlobezlimitu.cz